Disclaimer

Disclaimer

Informatie op deze site
 
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel Wishaupt.eu er naar streeft om correcte en actuele informatie te geven, kan zij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment, waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Wishaupt.eu kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
 
Weblinks
 
Deze website bevat links naar websites die niet door wishaupt.eu worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Wishaupt.eu wil zoveel mogelijk alleen naar sites linken die in haar ogen betrouwbaar zijn, maar ze is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.
 
Overname teksten
 
De informatie op deze site mag je gebruiken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld voor een werkstuk of spreekbeurt, met bronvermelding. Voor commercieel gebruik en voor gebruik op andere sites is uitdrukkelijk toestemming nodig van wishaupt.eu.
 
Gebruik foto’s
 
Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de maker. Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd, overtreding van het auteursrecht is strafbaar.
 
Privacy Policy
 
Wishaupt.eu respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wishaupt.eu zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 
Wishaupt.eu verkoopt uw gegevens niet.
 
Wishaupt.eu zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
Cookies
 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. wishaupt.eu gebruikt cookies om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen.
 Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van wishaupt.eu, dan kunt u contact met ons opnemen.
 
 
 
Wishaupt.eu
 
Intellectuele eigendomsrechten wishaupt.eu behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van wishaupt.eu over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
 
 
 
Aansprakelijkheid
In geen geval is wishauapt.eu aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als wishaupt.eu geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.
 
Intellectueel eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van wishaupt.eu. De content op deze website, wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van wishaupt.eu of derden.
 
Copyright
 
Aansprakelijkheid en copyright
De informatie op deze site mag, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van wishaupt.eu, op geen enkele wijze worden gereproduceerd. Deze site bevat afbeeldingen die onder copyright vallen. Wishaupt.eu staat niet in voor de juistheid van de op deze website aangeboden informatie en documenten. Wishaupt.eu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze website. Wishaupt.eu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan door gebruik van informatie welke op de deze website beschikbaar is.
 
Copyright van alle foto’s op deze website: wishaupt.eu
All rights reserved. Downloaden van enig materiaal van deze website is niet toegestaan zonder toestemming van wishaupt.eu .
 
Downloading of any material from this site: is not allowed without prior wishaupt.eu